MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 75690, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh là 75690.

2. Mã bưu chính 75690 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 75690 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Hưng Quận 7, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 75690 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh có 5 số là 75690, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 756916

Tên bưu cục: 114

Điện thoại: 7750627

Địa chỉ: Sô´530/18, Khu phố 3, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756917

Tên bưu cục: 130

Điện thoại: 7751002

Địa chỉ: Sô´731, Khu phố 1, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756908

Tên bưu cục: 30-4

Điện thoại: 7718599

Địa chỉ: Sô´316, Khu phố 1, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756906

Tên bưu cục: A. Hưng

Điện thoại: 7760145

Địa chỉ: Sô´17A/1, Khu phố 1, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756907

Tên bưu cục: Cầu Rạch Đĩa

Điện thoại: 7760081

Địa chỉ: Sô´67, Khu phố 1, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756918

Tên bưu cục: Đại Lý bưu điện 140

Điện thoại: 7751141

Địa chỉ: Sô´616/22, Khu phố 3, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756904

Tên bưu cục: Hồng Thanh

Điện thoại: 7718400

Địa chỉ: Sô´861, Khu phố 4, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756909

Tên bưu cục: Kiều Trinh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´398A, Khu phố 1, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756915

Tên bưu cục: Phước Đạt

Điện thoại: 7719273

Địa chỉ: Sô´725, Khu phố 1, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756902

Tên bưu cục: Quốc Vương

Điện thoại: 7718250

Địa chỉ: Sô´565/19, Khu phố 3, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756914

Tên bưu cục: Rạch Ông

Điện thoại: 7718073

Địa chỉ: Sô´489/15F, Khu phố 3, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756903

Tên bưu cục: Tài Lộc

Điện thoại: 7718490

Địa chỉ: Sô´333/10, Khu phố 3, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756905

Tên bưu cục: Tân Hưng

Điện thoại: 7711809

Địa chỉ: Sô´591, Khu phố 2, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756921

Tên bưu cục: Tân Hưng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´695, KP 4, Đường Trần Xuân Sọan, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756901

Tên bưu cục: Trần Xuân Soạn

Điện thoại: 7710166

Địa chỉ: Sô´608/22, Khu phố 3, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756900

Tên bưu cục: Trung Thu

Điện thoại: 7718569

Địa chỉ: Sô´160/3, Khu phố 2, Phường Tân Hưng Tân Hưng Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>