MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Lập

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 153360

Tên bưu cục: Tân Lập

Điện thoại: 02433631280

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đan Hội, Xã Tân Lập Tân Lập Đan Phượng Hà Nội

Xem chi tiết>>