MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Lập

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 233680

Tên bưu cục: Tân Lập

Điện thoại: 02043891806

Địa chỉ: Thôn Đồng Con 1, Xã Tân Lập Tân Lập Lục Ngạn Bắc Giang

Xem chi tiết>>