MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Mai

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 127751

Tên bưu cục: Giáp Lục

Điện thoại: 36611585

Địa chỉ: Sô´87, Ngõ 521, Phố Trương Định, Phường Tân Mai Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127600

Tên bưu cục: Tân Mai

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´kiốt2PKKQ, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127601

Tên bưu cục: Tân Mai 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´3, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127752

Tên bưu cục: Tân Mai 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´268, Dãy nhà C1, Khu tập thể Tân Mai, Phường Tân Mai Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127753

Tên bưu cục: Tân Mai 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´179, Phố Tân Mai, Phường Tân Mai Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127748

Tên bưu cục: Trương Định 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´413, Phố Trương Định, Phường Tân Mai Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>