MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Minh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 139300

Tên bưu cục: Tân Minh

Điện thoại: 02438851556

Địa chỉ: Khu Núi đôi, Xã Tân Minh Tân Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 139311

Tên bưu cục: Tân Minh

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh Tân Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 139310

Tên bưu cục: Trường Sơn

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh Tân Minh Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>