MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Nghĩa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận là Mã bưu chính 80408, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận là 80408.

2. Mã bưu chính 80408 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 80408 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Nghĩa Hàm Tân, Bình Thuận.

Ngoài ra, Mã bưu chính 80408 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận

Mã bưu chính Phường xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận có 5 số là 80408, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 804082

Tên bưu cục: Đại Lý 46

Điện thoại: 876680

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Hoà, Xã Tân Nghĩa Tân Nghĩa Hàm Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804000

Tên bưu cục: Hàm Tân

Điện thoại: 02523877071

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Tân Nghĩa Tân Nghĩa Hàm Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804010

Tên bưu cục: Hàm Tân

Điện thoại: 02523877072

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Tân Nghĩa Tân Nghĩa Hàm Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804030

Tên bưu cục: Hàm Tân

Điện thoại: 02523877072

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Tân Nghĩa Tân Nghĩa Hàm Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804080

Tên bưu cục: Tân Nghĩa

Điện thoại: 876801

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Hiệp, Xã Tân Nghĩa Tân Nghĩa Hàm Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804081

Tên bưu cục: Tân Nghĩa

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Tân Nghĩa Tân Nghĩa Hàm Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804083

Tên bưu cục: Tân Nghĩa 1

Điện thoại: 876346

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Châu, Xã Tân Nghĩa Tân Nghĩa Hàm Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804092

Tên bưu cục: Tân Nghĩa 2

Điện thoại: 876493

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Hiệp, Xã Tân Nghĩa Tân Nghĩa Hàm Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 804093

Tên bưu cục: Tân Nghĩa 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Tiến, Xã Tân Nghĩa Tân Nghĩa Hàm Tân Bình Thuận

Xem chi tiết>>