MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Nhựt

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73860, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hồ Chí Minh là 73860.

2. Mã bưu chính 73860 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73860 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Nhựt Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73860 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hồ Chí Minh có 5 số là 73860, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 738609

Tên bưu cục: ĐƯỜNG THẾ LỮ

Điện thoại: 7603159

Địa chỉ: Sô´E9/199, Ấp 6, Xã Tân Nhựt Tân Nhựt Bình Chánh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 738600

Tên bưu cục: Láng Le

Điện thoại: 02837662144

Địa chỉ: Sô´A6/177B, Ấp 6, Xã Tân Nhựt Tân Nhựt Bình Chánh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 738602

Tên bưu cục: Tân Kiên Bình Lợi

Điện thoại: 7660261

Địa chỉ: Sô´B23/475, Ấp 2, Xã Tân Nhựt Tân Nhựt Bình Chánh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 738601

Tên bưu cục: Tân Nhựt

Điện thoại: 02837600445

Địa chỉ: Sô´B13/265A, Ấp 2, Xã Tân Nhựt Tân Nhựt Bình Chánh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 738603

Tên bưu cục: Trần Đại Nghĩa

Điện thoại: 8822904

Địa chỉ: Sô´A6/163T, Ấp 1, Xã Tân Nhựt Tân Nhựt Bình Chánh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>