MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Phong

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 186950

Tên bưu cục: Tân Phong

Điện thoại: 581515

Địa chỉ: Thôn Lão Phong Ii, Xã Tân Phong Tân Phong Kiến Thuỵ Hải Phòng

Xem chi tiết>>