MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Phong

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai là Mã bưu chính 81228, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai là 81228.

2. Mã bưu chính 81228 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81228 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Phong Biên Hoà, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81228 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai có 5 số là 81228, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 812285

Tên bưu cục: Cư xá Phúc Hải

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Tân Phong Tân Phong Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812375

Tên bưu cục: Đồng Khởi 18

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´272Đồngkhở, Khu phố 1, Phường Tân Phong Tân Phong Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812281

Tên bưu cục: Phi Trường

Điện thoại: 899577

Địa chỉ: Sô´60, Khu phố 9, Phường Tân Phong Tân Phong Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812283

Tên bưu cục: Phi Trường 2

Điện thoại: 997613

Địa chỉ: Sô´172, Khu phố 9, Phường Tân Phong Tân Phong Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812373

Tên bưu cục: Phi Trường 3

Điện thoại: 990705

Địa chỉ: Sô´94B tổ 38, Khu phố 9, Phường Tân Phong Tân Phong Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812374

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1-1

Điện thoại: 917461

Địa chỉ: Sô´101/1QL1, Khu phố 7, Phường Tân Phong Tân Phong Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812282

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1-5

Điện thoại: 828430

Địa chỉ: Sô´C4, Khu phố 1, Phường Tân Phong Tân Phong Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812284

Tên bưu cục: Tân Phong 1

Điện thoại: 817303

Địa chỉ: Sô´C4/35, Khu phố 10, Phường Tân Phong Tân Phong Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 811990

Tên bưu cục: Trại bộ đội pháo binh

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 9, Phường Tân Phong Tân Phong Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812280

Tên bưu cục: Trước Bệnh viện Tâm Thần

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Tân Phong Tân Phong Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>