MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 75630, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh là 75630.

2. Mã bưu chính 75630 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 75630 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Phú Quận 7, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 75630 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh có 5 số là 75630, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 756312

Tên bưu cục: 129

Điện thoại: 7750942

Địa chỉ: Sô´227, Khu phố 2, Phường Tân Phú Tân Phú Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756306

Tên bưu cục: Anh Nhi

Điện thoại: 7850790

Địa chỉ: Sô´1232, Khu phố 5, Phường Tân Phú Tân Phú Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756313

Tên bưu cục: đại lý bưu điện 143

Điện thoại: 7751223

Địa chỉ: Sô´30/3c, Khu phố 1, Phường Tân Phú Tân Phú Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756315

Tên bưu cục: đại lý bưu điện 155

Điện thoại: 8731635

Địa chỉ: Sô´994a/58, Khu phố 4, Phường Tân Phú Tân Phú Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756302

Tên bưu cục: Hoàng Chung

Điện thoại: 7718024

Địa chỉ: Sô´30/3C, Khu phố 2, Phường Tân Phú Tân Phú Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756301

Tên bưu cục: Mai Phát

Điện thoại: 7718047

Địa chỉ: Sô´12-13 Lô C, Khu phố 1, Phường Tân Phú Tân Phú Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756304

Tên bưu cục: Nam Long

Điện thoại: 7731515

Địa chỉ: Sô´878, Khu phố 3, Phường Tân Phú Tân Phú Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756300

Tên bưu cục: Phương Nam

Điện thoại: 7718013

Địa chỉ: Sô´21 Lô D, Khu phố 1, Phường Tân Phú Tân Phú Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756307

Tên bưu cục: Tân Phú

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Tân Phú Tân Phú Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756335

Tên bưu cục: Tân Phú

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´48 KP1, Đường số 9, Phường Tân Phú Tân Phú Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756314

Tên bưu cục: Thanh Bình

Điện thoại: 8733746

Địa chỉ: Sô´702, Khu phố 1, Phường Tân Phú Tân Phú Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756303

Tên bưu cục: Thịnh Phú

Điện thoại: 7717968

Địa chỉ: Sô´197A, Khu phố 2, Phường Tân Phú Tân Phú Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756305

Tên bưu cục: Thuận Phú

Điện thoại: 7731249

Địa chỉ: Sô´1040, Khu phố 4, Phường Tân Phú Tân Phú Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>