MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước là Mã bưu chính 83122, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước là 83122.

2. Mã bưu chính 83122 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 83122 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Phú Đồng Xoài, Bình Phước.

Ngoài ra, Mã bưu chính 83122 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

Mã bưu chính Phường xã Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước có 5 số là 83122, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 831060

Tên bưu cục: BCP Đồng Xoài

Điện thoại: 02713881601

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 830000

Tên bưu cục: Đồng Xoài

Điện thoại: 02713887123

Địa chỉ: Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 830900

Tên bưu cục: Hệ KT1 _Bình Phước

Điện thoại: 02713870332

Địa chỉ: Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831290

Tên bưu cục: KHL Bình Phước

Điện thoại: 02713870332

Địa chỉ: Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 830100

Tên bưu cục: KT Đồng Xoài

Điện thoại: 02713870264

Địa chỉ: Sô´416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831279

Tên bưu cục: Số 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831220

Tên bưu cục: Tân Phú 1

Điện thoại: 879230

Địa chỉ: Khu phố Phú Cường (tổ 1-tổ 4), Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831221

Tên bưu cục: Tân Phú 2

Điện thoại: 887494

Địa chỉ: Sô´270, Khu phố Phú Lộc (tổ 1 - Tổ 4), Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831222

Tên bưu cục: Tân Phú 3

Điện thoại: 887555

Địa chỉ: Sô´168, Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831223

Tên bưu cục: Tân Phú 4

Điện thoại: 887626

Địa chỉ: Sô´108, Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831224

Tên bưu cục: Tân Phú 5

Điện thoại: 887707

Địa chỉ: Khu phố Phú Tân (tổ 1- Tổ 3), Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831276

Tên bưu cục: Tân Phú 6

Điện thoại: 888552

Địa chỉ: Khu phố Phú Cường (tổ 1-tổ 4), Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831277

Tên bưu cục: Tân Phú 7

Điện thoại: 888523

Địa chỉ: Sô´91, Đường Trần Phú, Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831278

Tên bưu cục: Tân Phú 8

Điện thoại: 888539

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 831120

Tên bưu cục: VP BĐT Bình Phước

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú Tân Phú Đồng Xoài Bình Phước

Xem chi tiết>>