MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Phú Thạnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang là Mã bưu chính 91253, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang là 91253.

2. Mã bưu chính 91253 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 91253 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Phú Thạnh Châu Thành A, Hậu Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 91253 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

Mã bưu chính Phường xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang có 5 số là 91253, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 912530

Tên bưu cục: Cái Tắc

Điện thoại: 02933953087

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh Châu Thành A Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912549

Tên bưu cục: Hộp thư 03

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1A, Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh Châu Thành A Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912531

Tên bưu cục: Long An

Điện thoại: 951371

Địa chỉ: Sô´2 QL1, Ấp Long An, Xã Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh Châu Thành A Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912554

Tên bưu cục: Phú Lợi

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´293 QLộ 1, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh Châu Thành A Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912532

Tên bưu cục: Phú Thạnh

Điện thoại: 913499

Địa chỉ: Sô´428, Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh Châu Thành A Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912534

Tên bưu cục: Phú Thạnh 1

Điện thoại: 913696

Địa chỉ: Sô´557, Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh Châu Thành A Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912537

Tên bưu cục: Phú Thạnh 2

Điện thoại: 914160

Địa chỉ: Sô´609, Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh Châu Thành A Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912538

Tên bưu cục: Phú Thạnh 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´428, Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh Châu Thành A Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912553

Tên bưu cục: Phú Thạnh 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´631, Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh Châu Thành A Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912533

Tên bưu cục: Tân Phú

Điện thoại: 848277

Địa chỉ: Sô´59/5, Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh Châu Thành A Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912535

Tên bưu cục: Tân Phú 1

Điện thoại: 591950

Địa chỉ: Sô´228/3, Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh Châu Thành A Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912536

Tên bưu cục: Tân Phú 2

Điện thoại: 951939

Địa chỉ: Sô´166/3, Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh Châu Thành A Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912550

Tên bưu cục: Tân Phú Thạnh

Điện thoại: 02933953111

Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh Châu Thành A Hậu Giang

Xem chi tiết>>