MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Phú Trung

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73480, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh là 73480.

2. Mã bưu chính 73480 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73480 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Phú Trung Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73480 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh có 5 số là 73480, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 734826

Tên bưu cục: 173

Điện thoại: 087962855

Địa chỉ: Ấp Bến đò 2, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734827

Tên bưu cục: 176

Điện thoại: 087962858

Địa chỉ: Ấp Xóm Đồng, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734828

Tên bưu cục: 193

Điện thoại: 087965128

Địa chỉ: Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734829

Tên bưu cục: 200

Điện thoại: 7965246

Địa chỉ: Ấp Bến đò 2, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734830

Tên bưu cục: 207

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Giòng Sao, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734831

Tên bưu cục: 222

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bến Đò 2, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734822

Tên bưu cục: Số 110

Điện thoại: 08 7962055

Địa chỉ: Sô´QL22, Ấp Trạm Bơm, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734810

Tên bưu cục: Số 111

Điện thoại: 08 7963612

Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734823

Tên bưu cục: Số 146

Điện thoại: 08 7962553

Địa chỉ: Ấp Giữa, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734824

Tên bưu cục: Số 148

Điện thoại: 08 7963363

Địa chỉ: Ấp Bến đò 1, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734825

Tên bưu cục: Số 155

Điện thoại: 08 7962472

Địa chỉ: Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734802

Tên bưu cục: Số 31

Điện thoại: 08 7961539

Địa chỉ: Ấp Giữa, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734805

Tên bưu cục: Số 45

Điện thoại: 08 7961545

Địa chỉ: Ấp Giòng Sao, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734803

Tên bưu cục: Số 48

Điện thoại: 08 7963443

Địa chỉ: Ấp Trạm Bơm, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734806

Tên bưu cục: Số 52

Điện thoại: 08 7961869

Địa chỉ: Ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734804

Tên bưu cục: Số 6

Điện thoại: 08 7960104

Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734807

Tên bưu cục: Số 78

Điện thoại: 08 8922798

Địa chỉ: Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734808

Tên bưu cục: Số 92

Điện thoại: 08 7963450

Địa chỉ: Ấp Giữa, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734809

Tên bưu cục: Số 98

Điện thoại: 08 7963678

Địa chỉ: Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734800

Tên bưu cục: Tân Phú Trung

Điện thoại: 02838922185

Địa chỉ: Sô´912 QL22, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung Tân Phú Trung Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>