MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Quang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 301150

Tên bưu cục: Cầu Chả

Điện thoại: 02073810875

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Tân Quang Tân Quang Tuyên Quang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 301151

Tên bưu cục: Chợ Tam Cờ

Điện thoại: 810832

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Tân Quang Tân Quang Tuyên Quang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 301152

Tên bưu cục: Ngã 5

Điện thoại: 810872

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Tân Quang Tân Quang Tuyên Quang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>