MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 264000

Tên bưu cục: Tân Sơn

Điện thoại: 02093861681

Địa chỉ: Thôn Khuổi Đeng 2, Xã Tân Sơn Tân Sơn Chợ Mới Bắc Kạn

Xem chi tiết>>