MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Tạo A

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 76330, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh là 76330.

2. Mã bưu chính 76330 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 76330 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Tạo A Bình Tân, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 76330 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh có 5 số là 76330, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 763200

Tên bưu cục: Bà Hom

Điện thoại: 02837541444

Địa chỉ: Sô´27, Đường Lộ Tẻ, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763410

Tên bưu cục: BCP Bình Tân A

Điện thoại: 02837516088

Địa chỉ: Sô´27, Đường Lộ Tẻ, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 762260

Tên bưu cục: BCP Bình Tân B

Điện thoại: 02838771345

Địa chỉ: Sô´27, Đường Lộ Tẻ, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763307

Tên bưu cục: Cầu An Lập

Điện thoại: 8770620

Địa chỉ: Sô´A4/9Q, Tổ 4, Khu phố 2, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763306

Tên bưu cục: Hẻm Trần Đại Nghĩa

Điện thoại: 8771195

Địa chỉ: Sô´A1/87A, Tổ 1, Khu phố 1, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763430

Tên bưu cục: KHL Bình Tân

Điện thoại: 02838761881

Địa chỉ: Sô´27, Đường Lộ Tẻ, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763304

Tên bưu cục: Nguyễn Cữu Phú

Điện thoại: 7541555

Địa chỉ: Sô´B1/75, Tổ 1, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763308

Tên bưu cục: Nguyễn Cửu Phú .1

Điện thoại: 7541283

Địa chỉ: Sô´447, Đường Song Hành, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763302

Tên bưu cục: Nguyễn Cữu Phú 3

Điện thoại: 7541283

Địa chỉ: Sô´D17/1B, Đường Nguyễn Cữu Phú, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763310

Tên bưu cục: Tân Kiên

Điện thoại: 02837560096

Địa chỉ: Sô´A1/70, Đường Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763300

Tên bưu cục: Tân Tạo

Điện thoại: 02838761444

Địa chỉ: Lô nhà S, Khu dân cư Bắc Lương Bèo, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763303

Tên bưu cục: Tân Tạo A

Điện thoại: 7541429

Địa chỉ: Sô´B7/10B, Tổ 7, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763301

Tên bưu cục: Tân Tạo A.1

Điện thoại: 7541416

Địa chỉ: Sô´33, Đường Cầu Kinh, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763305

Tên bưu cục: TRẦN THANH MẠI

Điện thoại: 7505013

Địa chỉ: Sô´A9/77, Tổ 5, Khu phố 2, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 763420

Tên bưu cục: TTDVKH Bình Chánh

Điện thoại: 02837512535

Địa chỉ: Sô´27, Đường Lộ Tẻ, Phường Tân Tạo A Tân Tạo A Bình Tân Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>