MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Tập

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Tập, Cần Giuộc, Long An là Mã bưu chính 85320, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Tập, Cần Giuộc, Long An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Tập, Cần Giuộc, Long An là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Tập, Cần Giuộc, Long An là 85320.

2. Mã bưu chính 85320 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 85320 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Tập Cần Giuộc, Long An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 85320 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Tập, Cần Giuộc, Long An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

Mã bưu chính Phường xã Tân Tập, Cần Giuộc, Long An có 5 số là 85320, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Tập, Cần Giuộc, Long An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Tập, Cần Giuộc, Long An sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 853340

Tên bưu cục: 02

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Tân Đông, Xã Tân Tập Tân Tập Cần Giuộc Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853207

Tên bưu cục: Cần Giuộc số 12

Điện thoại: 072896877

Địa chỉ: Ấp Tân Chánh, Xã Tân Tập Tân Tập Cần Giuộc Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 853200

Tên bưu cục: Tân Tập

Điện thoại: 02723876333

Địa chỉ: Ấp Tân Đông, Xã Tân Tập Tân Tập Cần Giuộc Long An

Xem chi tiết>>