MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 245298

Tên bưu cục: Tân Thành

Điện thoại: 02053738555

Địa chỉ: Thôn Phong Thịnh 2, Xã Tân Thành Tân Thành Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>