MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 434180

Tên bưu cục: Tân Thành

Điện thoại: 0975560664

Địa chỉ: Thôn Tự Tân, Xã Tân Thành Tân Thành Kim Sơn Ninh Bình

Xem chi tiết>>