MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Thạnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam là Mã bưu chính 56121, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam là 56121.

2. Mã bưu chính 56121 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 56121 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Thạnh Tam Kỳ, Quảng Nam.

Ngoài ra, Mã bưu chính 56121 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Mã bưu chính Phường xã Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam có 5 số là 56121, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 561210

Tên bưu cục: An Xuân

Điện thoại: 02353810284

Địa chỉ: Sô´02, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh Tân Thạnh Tam Kỳ Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 561220

Tên bưu cục: Bắc Hùng Vương

Điện thoại: 811493

Địa chỉ: Dãy nhà A, Khu dân cư Bưu Điện, Phường Tân Thạnh Tân Thạnh Tam Kỳ Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 561150

Tên bưu cục: BCP Tam Kỳ

Điện thoại: 02353852840

Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh Tân Thạnh Tam Kỳ Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 561250

Tên bưu cục: HCC Quảng Nam

Điện thoại: 02353770777

Địa chỉ: Sô´159B, Đường Trần Quý Cáp, Phường Tân Thạnh Tân Thạnh Tam Kỳ Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 560900

Tên bưu cục: Khai thác KT1

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh Tân Thạnh Tam Kỳ Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 561280

Tên bưu cục: Kinh doanh Tiếp Thị

Điện thoại: 02353825456

Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh Tân Thạnh Tam Kỳ Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 560100

Tên bưu cục: KT Quảng Nam

Điện thoại: 02353852898

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh Tân Thạnh Tam Kỳ Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 561212

Tên bưu cục: Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại: 829464

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Thạnh Tân Thạnh Tam Kỳ Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 561211

Tên bưu cục: Phan Bội Châu

Điện thoại: 813033

Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh Tân Thạnh Tam Kỳ Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 561299

Tên bưu cục: Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ - Tổng hợp

Điện thoại: 0510.38702000

Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh Tân Thạnh Tam Kỳ Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 561170

Tên bưu cục: VP BĐT Quảng Nam

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh Tân Thạnh Tam Kỳ Quảng Nam

Xem chi tiết>>