MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk là Mã bưu chính 63190, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk là 63190.

2. Mã bưu chính 63190 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 63190 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Thành Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk.

Ngoài ra, Mã bưu chính 63190 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk

Mã bưu chính Phường xã Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk có 5 số là 63190, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thành, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 631090

Tên bưu cục: BCP TP Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 0262 3860133

Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 630100

Tên bưu cục: Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 0262 3858470

Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 630990

Tên bưu cục: Chi nhánh PHBC

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631905

Tên bưu cục: Chợ Tân Thành

Điện thoại: 859566

Địa chỉ: Sô´62, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 630900

Tên bưu cục: Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3858470

Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631908

Tên bưu cục: Giải Phóng 1

Điện thoại: 816799

Địa chỉ: Sô´10, Đường Giải phóng, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631080

Tên bưu cục: Khách Hàng Lớn

Điện thoại: 0262 3840506

Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631984

Tên bưu cục: Lê Duẩn 10

Điện thoại: 813757

Địa chỉ: Sô´447/19/19, Hẻm 53, Đường Lê Duẩn, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631987

Tên bưu cục: Lê Duẩn 13

Điện thoại: 934044

Địa chỉ: Sô´348, Đường Lê Duẩn, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631903

Tên bưu cục: Lê Duẩn 2

Điện thoại: 857048

Địa chỉ: Sô´562C, Đường Lê Duẩn, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631904

Tên bưu cục: Lê Duẩn 4

Điện thoại: 850530

Địa chỉ: Sô´183/447, Đường Lê Duẩn, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631983

Tên bưu cục: Lê Duẩn 9

Điện thoại: 811740

Địa chỉ: Sô´180, Đường Lê Duẩn, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631901

Tên bưu cục: Lê Văn Sỹ 1

Điện thoại: 855633

Địa chỉ: Đường Lê Văn Sỹ, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631902

Tên bưu cục: Mai Hắc Đế

Điện thoại: 851632

Địa chỉ: Sô´50, Đường Mai Hắc Đế, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631985

Tên bưu cục: Mai Hắc Đế 2

Điện thoại: 812658

Địa chỉ: Sô´290, Đường Mai Hắc Đế, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631986

Tên bưu cục: Mai Hắc Đế 3

Điện thoại: 842430

Địa chỉ: Sô´76, Đường Mai Hắc Đế, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631988

Tên bưu cục: Mai Hắc Đế 4

Điện thoại: 843001

Địa chỉ: Sô´163, Đường Mai Hắc Đế, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631989

Tên bưu cục: Mai Hắc Đế 5

Điện thoại: 860676

Địa chỉ: Sô´40, Đường Mai Hắc Đế, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631906

Tên bưu cục: Nguyễn Du 1

Điện thoại: 815902

Địa chỉ: Sô´31, Đường Y Ngông, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 632010

Tên bưu cục: Phát tại Khai thác 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành Tân Thành Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>