MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 76060, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh là 76060.

2. Mã bưu chính 76060 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 76060 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Thành Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 76060 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh có 5 số là 76060, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 760661

Tên bưu cục: ÂU CƠ - 1

Điện thoại: 8125059

Địa chỉ: Sô´681/14, Đường Âu Cơ, Phường Tân Thành Tân Thành Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760660

Tên bưu cục: Dân Tộc-1

Điện thoại: 8123788

Địa chỉ: Sô´29A, Đường Dân Tộc, Phường Tân Thành Tân Thành Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760664

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´146, Đường Độc Lập, Phường Tân Thành Tân Thành Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760600

Tên bưu cục: Hương Lộ 14-1

Điện thoại: 8425701

Địa chỉ: Sô´106/3A, Đường Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành Tân Thành Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760602

Tên bưu cục: Hương Lộ 14-5

Điện thoại: 8496486

Địa chỉ: Sô´214A, Đường Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành Tân Thành Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760662

Tên bưu cục: THỐNG NHẤT - 4

Điện thoại: 8125139

Địa chỉ: Sô´86, Đường Thống Nhất, Phường Tân Thành Tân Thành Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760603

Tên bưu cục: Thống Nhất-1

Điện thoại: 8429863

Địa chỉ: Sô´131C, Đường Thống Nhất, Phường Tân Thành Tân Thành Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760601

Tên bưu cục: Trần Hưng Đạo-1

Điện thoại: 8429307

Địa chỉ: Sô´9/3A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành Tân Thành Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>