MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Thịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 304210

Tên bưu cục: Tân Thịnh

Điện thoại: 01667409985

Địa chỉ: Thôn Làng Bục, Xã Tân Thịnh Tân Thịnh Chiêm Hoá Tuyên Quang

Xem chi tiết>>