MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Thịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 325070

Tên bưu cục: Mỵ

Điện thoại: 02163875128

Địa chỉ: Khu phố Mỵ, Xã Tân Thịnh Tân Thịnh Văn Chấn Yên Bái

Xem chi tiết>>