MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Thịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 351050

Tên bưu cục: BCP Hòa Bình

Điện thoại: 02183853663

Địa chỉ: Tổ 1b, Tổ 1a, Phường Tân Thịnh Tân Thịnh Hoà Bình Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 351240

Tên bưu cục: Tân Thịnh

Điện thoại: 02183881723

Địa chỉ: Tổ 1b, Tổ 1a, Phường Tân Thịnh Tân Thịnh Hoà Bình Hoà Bình

Xem chi tiết>>