MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Thịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Thịnh, Hoà Bình, Hoà Bình là Mã bưu chính 35124, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thịnh, Hoà Bình, Hoà Bình.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Thịnh, Hoà Bình, Hoà Bình là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Thịnh, Hoà Bình, Hoà Bình là 35124.

2. Mã bưu chính 35124 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 35124 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Thịnh Hoà Bình, Hoà Bình.

Ngoài ra, Mã bưu chính 35124 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Thịnh, Hoà Bình, Hoà Bình.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Thịnh, Hoà Bình, Hoà Bình

Mã bưu chính Phường xã Tân Thịnh, Hoà Bình, Hoà Bình có 5 số là 35124, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thịnh, Hoà Bình, Hoà Bình

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Thịnh, Hoà Bình, Hoà Bình, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thịnh, Hoà Bình, Hoà Bình sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 351050

Tên bưu cục: BCP Hòa Bình

Điện thoại: 02183853663

Địa chỉ: Tổ 1b, Tổ 1a, Phường Tân Thịnh Tân Thịnh Hoà Bình Hoà Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 351240

Tên bưu cục: Tân Thịnh

Điện thoại: 02183881723

Địa chỉ: Tổ 1b, Tổ 1a, Phường Tân Thịnh Tân Thịnh Hoà Bình Hoà Bình

Xem chi tiết>>