MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Thọ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 454080

Tên bưu cục: Tân Thọ

Điện thoại: 0946387678

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Tân Thọ Tân Thọ Nông Cống Thanh Hoá

Xem chi tiết>>