MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Thới Hiệp

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72930, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh là 72930.

2. Mã bưu chính 72930 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72930 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Thới Hiệp Quận 12, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72930 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh có 5 số là 72930, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 729320

Tên bưu cục: HTX TMDV TÂN THỚI HIỆP

Điện thoại: 7174993

Địa chỉ: Sô´1770, Khu phố 3, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729305

Tên bưu cục: Ngã Tư Đình

Điện thoại: 7170390

Địa chỉ: Sô´139/1, Khu phố 2, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729316

Tên bưu cục: Tân thới hiệp

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Kiost 13, Khu phố 3, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729310

Tên bưu cục: Tân Thới Hiệp 01

Điện thoại: 7170444

Địa chỉ: Sô´Đ.LVK, Khu phố 3, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729302

Tên bưu cục: Tân Thới Hiệp 10

Điện thoại: 5970170

Địa chỉ: Sô´291, Khu phố 1, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729303

Tên bưu cục: Tân Thới Hiệp 11

Điện thoại: 7172168

Địa chỉ: Sô´46/2, Khu phố 2, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729315

Tên bưu cục: Tân thới hiệp 12

Điện thoại: 7172621

Địa chỉ: Sô´33/6,tổ 16, Khu phố 3, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729319

Tên bưu cục: Tân thới hiệp 13

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´kios3, Khu phố 3, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729317

Tên bưu cục: Tân thới hiệp 13

Điện thoại: 7171802

Địa chỉ: Sô´Kiost số 3, Khu phố 3, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729318

Tên bưu cục: Tân thới hiệp 14

Điện thoại: 8821433

Địa chỉ: Sô´90/5A, Khu phố 3, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729306

Tên bưu cục: Tân Thới Hiệp 2

Điện thoại: 7171949

Địa chỉ: Sô´166/1, Khu phố 2, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729308

Tên bưu cục: Tân Thới Hiệp 3

Điện thoại: 7171974

Địa chỉ: Sô´181/2, Khu phố 2, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729311

Tên bưu cục: Tân Thới Hiệp 5

Điện thoại: 7173610

Địa chỉ: Sô´267, Khu phố 3, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729309

Tên bưu cục: Tân Thới Hiệp 6

Điện thoại: 5970079

Địa chỉ: Sô´200, Khu phố 2, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729300

Tên bưu cục: Tân Thới Hiệp 7

Điện thoại: 7172798

Địa chỉ: Sô´100/4, Khu phố 3, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729301

Tên bưu cục: Tân Thới Hiệp 8

Điện thoại: 7159017

Địa chỉ: Sô´115/2, Khu phố 1, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729304

Tên bưu cục: Tân Thới Hiệp 9

Điện thoại: 5970159

Địa chỉ: Sô´90/6Đ, Khu phố 3, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 729321

Tên bưu cục: Thùng thư Công Cộng Tân Thới Hiệp

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´99/7, Khu phố 3, Phường Tân Thới Hiệp Tân Thới Hiệp Quận 12 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>