MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Thông Hội

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73470, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh là 73470.

2. Mã bưu chính 73470 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73470 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Thông Hội Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73470 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh có 5 số là 73470, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 734733

Tên bưu cục: 190

Điện thoại: 087965078

Địa chỉ: Ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734734

Tên bưu cục: 194

Điện thoại: 087921994

Địa chỉ: Ấp Hậu, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734735

Tên bưu cục: 197

Điện thoại: 087923459

Địa chỉ: Ấp Thượng, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734736

Tên bưu cục: 198

Điện thoại: 087923513

Địa chỉ: Ấp Tân Lập, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734737

Tên bưu cục: 199

Điện thoại: 087921836

Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734738

Tên bưu cục: 216

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thượng, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734739

Tên bưu cục: 217

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Tân Định, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734740

Tên bưu cục: 220

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734741

Tên bưu cục: 221

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734743

Tên bưu cục: CC08

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Hậu, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734713

Tên bưu cục: Số 100

Điện thoại: 08 7901950

Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734714

Tên bưu cục: Số 106

Điện thoại: 08 7901915

Địa chỉ: Ấp Thượng, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734726

Tên bưu cục: Số 122

Điện thoại: 08 7902023

Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734728

Tên bưu cục: Số 129

Điện thoại: 08 7902021

Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734729

Tên bưu cục: Số 138

Điện thoại: 08 7902103

Địa chỉ: Ấp Tân Định, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734730

Tên bưu cục: Số 139

Điện thoại: 08 7963989

Địa chỉ: Ấp Trung, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734731

Tên bưu cục: Số 157

Điện thoại: 08 7921570

Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734712

Tên bưu cục: Số 16

Điện thoại: 08 8921242

Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734732

Tên bưu cục: Số 160

Điện thoại: 08 7902594

Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 734702

Tên bưu cục: Số 2

Điện thoại: 08 7900995

Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội Tân Thông Hội Củ Chi Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>