MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Thuận Tây

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 75650, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh là 75650.

2. Mã bưu chính 75650 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 75650 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Thuận Tây Quận 7, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 75650 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh có 5 số là 75650, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 756515

Tên bưu cục: 107

Điện thoại: 7720572

Địa chỉ: Sô´112, Khu phố 2, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756516

Tên bưu cục: 109

Điện thoại: 7750591

Địa chỉ: Sô´128/38, Khu phố 2, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756518

Tên bưu cục: 120

Điện thoại: 8726624

Địa chỉ: Sô´180, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756519

Tên bưu cục: 121

Điện thoại: 7720578

Địa chỉ: Sô´40/8, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756517

Tên bưu cục: 121

Điện thoại: 7720578

Địa chỉ: Sô´40/8B, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756521

Tên bưu cục: 123

Điện thoại: 7720645

Địa chỉ: Sô´108/6k, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756522

Tên bưu cục: 128

Điện thoại: 8721830

Địa chỉ: Sô´11H, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756523

Tên bưu cục: 131

Điện thoại: 8721903

Địa chỉ: Sô´216/6, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756524

Tên bưu cục: 133

Điện thoại: 7720538

Địa chỉ: Sô´79/3B, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756525

Tên bưu cục: 135

Điện thoại: 8721504

Địa chỉ: Sô´2NH, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756526

Tên bưu cục: 138

Điện thoại: 7720203

Địa chỉ: Sô´74/4H, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756504

Tên bưu cục: 171

Điện thoại: 8728978

Địa chỉ: Sô´79/4A, Khu phố 4, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756514

Tên bưu cục: 99

Điện thoại: 7720165

Địa chỉ: Sô´68/9, Khu phố 4, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756512

Tên bưu cục: Cảng Tân Thuận

Điện thoại: 8727949

Địa chỉ: Sô´240D, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756503

Tên bưu cục: Cư Xá Ngân Hàng

Điện thoại: 8727803

Địa chỉ: Sô´193, Khu phố 4, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756527

Tên bưu cục: đại lý bưu điện 147

Điện thoại: 8722539

Địa chỉ: Sô´58, Khu phố 5, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756502

Tên bưu cục: Mỹ Anh

Điện thoại: 8729667

Địa chỉ: Sô´35/3K, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756511

Tên bưu cục: Nam sài gòn

Điện thoại: 8728367

Địa chỉ: Sô´43, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756500

Tên bưu cục: Tân Mỹ

Điện thoại: 8727341

Địa chỉ: Sô´72/1, Khu phố 4, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 756000

Tên bưu cục: Tân Thuận

Điện thoại: 02838728274

Địa chỉ: Sô´KE42,43, Đường Hùynh Tấn Phát Khu Phố 1, Phường Tân Thuận Tây Tân Thuận Tây Quận 7 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>