MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tân Trung

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 235420

Tên bưu cục: Tân Trung

Điện thoại: 02043879263

Địa chỉ: Thôn Đanh, Xã Tân Trung Tân Trung Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>