MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tân Xuyên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tân Xuyên, Cà Mau, Cà Mau là Mã bưu chính 97174, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Xuyên, Cà Mau, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tân Xuyên, Cà Mau, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tân Xuyên, Cà Mau, Cà Mau là 97174.

2. Mã bưu chính 97174 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97174 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tân Xuyên Cà Mau, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97174 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tân Xuyên, Cà Mau, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tân Xuyên, Cà Mau, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Tân Xuyên, Cà Mau, Cà Mau có 5 số là 97174, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Xuyên, Cà Mau, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tân Xuyên, Cà Mau, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tân Xuyên, Cà Mau, Cà Mau sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 971183

Tên bưu cục: Số 138

Điện thoại: 591124

Địa chỉ: Ấp 5, Xã An Xuyên Tân Xuyên Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971184

Tên bưu cục: Số 167

Điện thoại: 688317

Địa chỉ: Ấp 7, Xã An Xuyên Tân Xuyên Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971185

Tên bưu cục: Số 188

Điện thoại: 689281

Địa chỉ: Ấp 5, Xã An Xuyên Tân Xuyên Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971744

Tên bưu cục: UBND Phường Tân Xuyên

Điện thoại:

Địa chỉ: Xóm 1, Phường Tân Xuyên Tân Xuyên Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>