MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tăng Nhơn Phú B

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 71610, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh là 71610.

2. Mã bưu chính 71610 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 71610 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tăng Nhơn Phú B Quận 9, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 71610 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh có 5 số là 71610, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 716135

Tên bưu cục: Hòm thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´185-KP3, Đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B Tăng Nhơn Phú B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716102

Tên bưu cục: Lê Văn Việt 7

Điện thoại: 7308958

Địa chỉ: Sô´228, Đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B Tăng Nhơn Phú B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716103

Tên bưu cục: Lê Văn Việt 8

Điện thoại: 7309071

Địa chỉ: Sô´202, Đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú B Tăng Nhơn Phú B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716100

Tên bưu cục: Phong Phú 2

Điện thoại: 6401746

Địa chỉ: Sô´2/168A, Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú B Tăng Nhơn Phú B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716133

Tên bưu cục: Phong Phú 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´89, Đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B Tăng Nhơn Phú B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716104

Tên bưu cục: Phong Phú 4

Điện thoại: 7308419

Địa chỉ: Sô´86, Đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B Tăng Nhơn Phú B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716132

Tên bưu cục: Phong Phú 5

Điện thoại: 6400980

Địa chỉ: Sô´2/201A, Đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B Tăng Nhơn Phú B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716105

Tên bưu cục: Tăng Nhơn Phú 11

Điện thoại: 7309140

Địa chỉ: Sô´10, Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú B Tăng Nhơn Phú B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716134

Tên bưu cục: Tăng Nhơn Phú 12

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´22/5, Đường Số 8, Phường Tăng Nhơn Phú B Tăng Nhơn Phú B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716106

Tên bưu cục: Tăng Nhơn Phú 7

Điện thoại: 7306542

Địa chỉ: Sô´2/119B, Đường Quang Trung, Phường Tăng Nhơn Phú B Tăng Nhơn Phú B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716107

Tên bưu cục: Tăng Nhơn Phú 9

Điện thoại: 7308385

Địa chỉ: Sô´119, Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B Tăng Nhơn Phú B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 716101

Tên bưu cục: Trương Văn Hải

Điện thoại: 8973900

Địa chỉ: Sô´2/9, Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú B Tăng Nhơn Phú B Quận 9 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>