MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tây Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 185840

Tên bưu cục: Tây Hưng

Điện thoại: 882800

Địa chỉ: Thôn Minh Hưng, Xã Tây Hưng Tây Hưng Tiên Lãng Hải Phòng

Xem chi tiết>>