MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tây Mỗ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 129500

Tên bưu cục: Tây Mỗ

Điện thoại: 8391493

Địa chỉ: Xóm Dộc, Xã Tây Mỗ Tây Mỗ Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>