MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Tây Thạnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 76030, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh là 76030.

2. Mã bưu chính 76030 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 76030 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Tây Thạnh Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 76030 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh có 5 số là 76030, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 760373

Tên bưu cục: 19 tháng 5-1

Điện thoại: 8163088

Địa chỉ: Sô´29A, Đường 19/5b, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760390

Tên bưu cục: BCP Tân Phú

Điện thoại: 02838151736

Địa chỉ: Sô´Lô II-1, Lô nhà I, Khu chung cư Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760378

Tên bưu cục: Cách Mạng Tháng 8-4

Điện thoại: 8104366

Địa chỉ: Sô´28/20A, Đường Trường Chinh, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760376

Tên bưu cục: Hương Lộ 13-1

Điện thoại: 8161084

Địa chỉ: Sô´43/28C, Hẻm 16, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760320

Tên bưu cục: Khu Công Nghiệp Tân Bình

Điện thoại: 02838159063

Địa chỉ: Sô´020, Lô nhà B, Khu chung cư Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760382

Tên bưu cục: KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH - 1

Điện thoại: 8163951

Địa chỉ: Sô´52, Đường S7, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760377

Tên bưu cục: Lê Trọng Tấn -1

Điện thoại: 8121019

Địa chỉ: Sô´16/87, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760374

Tên bưu cục: Lê Trọng Tấn-2

Điện thoại: 8124052

Địa chỉ: Sô´16E, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760310

Tên bưu cục: Tây Thạnh

Điện thoại: 02838464710

Địa chỉ: Sô´51/20, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 700400

Tên bưu cục: Tây Thạnh-1

Điện thoại: 8151576

Địa chỉ: Sô´46/25, Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760375

Tên bưu cục: Tây Thạnh-2

Điện thoại: 8162568

Địa chỉ: Sô´50/3, Hẻm 44, Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760300

Tên bưu cục: Tham Lương

Điện thoại: 8153881

Địa chỉ: Sô´791, Đường Trường Chinh, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760130

Tên bưu cục: TMĐT Tân Bình

Điện thoại: 02838161651

Địa chỉ: Sô´Lô II-1, Lô nhà I, Khu chung cư Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760381

Tên bưu cục: TRƯỜNG CHINH - 3

Điện thoại: 8157943

Địa chỉ: Sô´26/18, Hẻm 26, Đường Trường Chinh, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760380

Tên bưu cục: Trường Chinh -1

Điện thoại: 8151009

Địa chỉ: Sô´27/17, Đường Trường Chinh, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 760140

Tên bưu cục: TTDVKH Gia Định 2

Điện thoại: 02838161799

Địa chỉ: Sô´001, Lô nhà I, Khu chung cư Khu Công Nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh Tây Thạnh Tân Phú Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>