MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Tế Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 453890

Tên bưu cục: Tế Tân

Điện thoại: 0916858895

Địa chỉ: Thôn Đạt Tiến, Xã Tế Tân Tế Tân Nông Cống Thanh Hoá

Xem chi tiết>>