MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thác Bà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 322040

Tên bưu cục: Thác Bà

Điện thoại: 02163884138

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Thác Bà Thác Bà Yên Bình Yên Bái

Xem chi tiết>>