MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thạc Gián

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55511, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng là 55511.

2. Mã bưu chính 55511 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55511 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thạc Gián Thanh Khê, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55511 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng có 5 số là 55511, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 554310

Tên bưu cục: [EMS] CPN Đà Nẵng 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´171, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián Thạc Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555442

Tên bưu cục: Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lê Đình Lý, Phường Thạc Gián Thạc Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555169

Tên bưu cục: Cầu Vồng 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´190, Đường Lê Duẩn, Phường Thạc Gián Thạc Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555120

Tên bưu cục: Lê Đình Lý

Điện thoại: 655614

Địa chỉ: Sô´12, Đường Hàm Nghi, Phường Thạc Gián Thạc Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555115

Tên bưu cục: Lý Thái Tổ

Điện thoại: 651296

Địa chỉ: Sô´100, Đường Lý Thái Tổ, Phường Thạc Gián Thạc Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555113

Tên bưu cục: Ngã Ba Cai Lang

Điện thoại: 650678

Địa chỉ: Sô´05, Đường Điện Biên Phủ, Phường Thạc Gián Thạc Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555111

Tên bưu cục: Phan Thanh

Điện thoại: 650855

Địa chỉ: Sô´114, Đường Phan Thanh, Phường Thạc Gián Thạc Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555114

Tên bưu cục: Phan Thanh 2

Điện thoại: 691140

Địa chỉ: Sô´195, Đường Phan Thanh, Phường Thạc Gián Thạc Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555112

Tên bưu cục: Phan Thanh 3

Điện thoại: 653091

Địa chỉ: Sô´26, Đường Phan Thanh, Phường Thạc Gián Thạc Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555149

Tên bưu cục: Phan Thanh 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´207, Đường Phan Thanh, Phường Thạc Gián Thạc Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555110

Tên bưu cục: Thanh Khê

Điện thoại: 0236.3656746

Địa chỉ: Sô´251, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián Thạc Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 555170

Tên bưu cục: TK4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´22, Đường Hàm Nghi, Phường Thạc Gián Thạc Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>