MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thạch Ngọc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 482430

Tên bưu cục: Thạch Ngọc

Điện thoại: 645007

Địa chỉ: Xóm Mỹ Châu, Xã Thạch Ngọc Thạch Ngọc Thạch Hà Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>