MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thạch Thang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55129, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng là 55129.

2. Mã bưu chính 55129 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55129 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thạch Thang Hải Châu, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55129 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng có 5 số là 55129, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 550901

Tên bưu cục: [TW] T26

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang Thạch Thang Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 550902

Tên bưu cục: [TW] T26

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang Thạch Thang Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551290

Tên bưu cục: Đống Đa

Điện thoại: 0236.3898215

Địa chỉ: Sô´40, Đường Lê Lợi, Phường Thạch Thang Thạch Thang Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 550991

Tên bưu cục: Giao dịch số 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang Thạch Thang Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 550992

Tên bưu cục: Khai thác báo chí

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1, Kiệt 47, Đường Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang Thạch Thang Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551310

Tên bưu cục: Lý Tự Trọng

Điện thoại: 825250

Địa chỉ: Sô´1B, Đường Lý Tự Trọng, Phường Thạch Thang Thạch Thang Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551292

Tên bưu cục: Nguyễn Thị Minh Khai

Điện thoại: 889219

Địa chỉ: Sô´07, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thạch Thang Thạch Thang Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 551300

Tên bưu cục: Quang Trung

Điện thoại: 0236.3898216

Địa chỉ: Sô´96, Đường Quang Trung, Phường Thạch Thang Thạch Thang Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 550990

Tên bưu cục: Trung tâm chi nhánh 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang Thạch Thang Hải Châu Đà Nẵng

Xem chi tiết>>