MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thạch Vĩnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 482440

Tên bưu cục: Thạch Vĩnh

Điện thoại: 039845727

Địa chỉ: Xóm Vĩnh Trung, Xã Thạch Vĩnh Thạch Vĩnh Thạch Hà Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>