MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thái Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 301550

Tên bưu cục: Thái Bình

Điện thoại: 0984160015

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thái Bình Thái Bình Yên Sơn Tuyên Quang

Xem chi tiết>>