MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thải Giàng Phố

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 331120

Tên bưu cục: Thải Giàng Phố

Điện thoại: 02143880200

Địa chỉ: Thôn Sân Bay 1, Xã Thải Giàng Phố Thải Giàng Phố Bắc Hà Lào Cai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 331132

Tên bưu cục: Xã Thải Giàng Phố

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Sân Bay 1, Xã Thải Giàng Phố Thải Giàng Phố Bắc Hà Lào Cai

Xem chi tiết>>