MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thái Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 305870

Tên bưu cục: Ki Lô Mét 31

Điện thoại: 02073845102

Địa chỉ: Thôn 31, Xã Thái Sơn Thái Sơn Hàm Yên Tuyên Quang

Xem chi tiết>>