MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thái Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 173570

Tên bưu cục: Thái Tân

Điện thoại: 0982908607

Địa chỉ: Thôn Giữa, Xã Thái Tân Thái Tân Nam Sách Hải Dương

Xem chi tiết>>