MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Than Uyên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 392900

Tên bưu cục: Than Uyên

Điện thoại: 02133783588

Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Than Uyên Than Uyên Than Uyên Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 392940

Tên bưu cục: Than Uyên

Điện thoại: 784100

Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Than Uyên Than Uyên Than Uyên Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 392950

Tên bưu cục: Than Uyên

Điện thoại: 02133785686

Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Than Uyên Than Uyên Than Uyên Lai Châu

Xem chi tiết>>