MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thắng Nhất

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79281, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là 79281.

2. Mã bưu chính 79281 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79281 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thắng Nhất Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79281 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79281, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thắng Nhất, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 792821

Tên bưu cục: 345 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´345, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792822

Tên bưu cục: 46 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´46, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792823

Tên bưu cục: 65 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´65, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792825

Tên bưu cục: 66 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´66, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792820

Tên bưu cục: 666 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´666, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792824

Tên bưu cục: 780 Bình Giã

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´780, Đường Bình Giã, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792819

Tên bưu cục: 848 Bình Giã

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´848, Đường Bình Giã, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792815

Tên bưu cục: Bình Giã 2

Điện thoại: 612812

Địa chỉ: Sô´845, Đường Bình Giã, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792810

Tên bưu cục: Chí Linh

Điện thoại: 02543.594600

Địa chỉ: Sô´59c, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792811

Tên bưu cục: Đông Bắc Sân Bay 1

Điện thoại: 593026

Địa chỉ: Sô´113, Đường Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792814

Tên bưu cục: Đông Bắc Sân Bay 2

Điện thoại: 593024

Địa chỉ: Sô´337, Đường Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792812

Tên bưu cục: Ngã Tư Chí Linh

Điện thoại: 610516

Địa chỉ: Sô´653, Đường Bình Giã, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792817

Tên bưu cục: Nguyễn Hữu Cảnh 1

Điện thoại: 595532

Địa chỉ: Sô´192, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793795

Tên bưu cục: Nguyễn Hữu Cảnh 2

Điện thoại: 594590

Địa chỉ: Sô´Kiot 13, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792816

Tên bưu cục: Nguyễn Thiện Thuật 1

Điện thoại: 593881

Địa chỉ: Sô´164, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792813

Tên bưu cục: Phường 9

Điện thoại: 592081

Địa chỉ: Sô´216, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 792818

Tên bưu cục: Tiền Cảng 1

Điện thoại: 595526

Địa chỉ: Sô´37, Đường Tiền Cảng, Phường Thắng Nhất Thắng Nhất Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>