MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 156277

Tên bưu cục: Thanh Bình

Điện thoại: 0985069934

Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Xã Thanh Bình Thanh Bình Chương Mỹ Hà Nội

Xem chi tiết>>