MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Thanh Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 171986

Tên bưu cục: Chợ Mát 22

Điện thoại: 895161

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Duệ, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 171981

Tên bưu cục: Chợ Mát Số 1

Điện thoại: 892516

Địa chỉ: Đường Chợ Mát 2, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 171985

Tên bưu cục: Nguyễn Lương Bằng 19

Điện thoại: 894015

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 172025

Tên bưu cục: Nguyễn Lương Bằng 20

Điện thoại: 892548

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 171983

Tên bưu cục: Nguyễn Lương Bằng 7

Điện thoại: 894005

Địa chỉ: Ngõ 5, Đường Nguyễn lương Bằng, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 171982

Tên bưu cục: Nguyễn Lương Bằng Số 8

Điện thoại: 893930

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 171980

Tên bưu cục: Thanh Bình

Điện thoại: 02203891101

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 172030

Tên bưu cục: Thanh Binh 24

Điện thoại: 894424

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Duệ, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 172040

Tên bưu cục: Thanh Binh 25

Điện thoại: 895451

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 172027

Tên bưu cục: Thanh Bình 28

Điện thoại: 896112

Địa chỉ: Khu 3, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 171984

Tên bưu cục: Thanh Bình Số 13

Điện thoại: 894010

Địa chỉ: Khu 3, Phường Thanh Bình Thanh Bình Hải Dương Hải Dương

Xem chi tiết>>