MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Thanh Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Thanh Bình, Ninh Bình, Ninh Bình là Mã bưu chính 43106, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Bình, Ninh Bình, Ninh Bình.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Thanh Bình, Ninh Bình, Ninh Bình là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Thanh Bình, Ninh Bình, Ninh Bình là 43106.

2. Mã bưu chính 43106 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 43106 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Thanh Bình Ninh Bình, Ninh Bình.

Ngoài ra, Mã bưu chính 43106 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Thanh Bình, Ninh Bình, Ninh Bình.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Thanh Bình, Ninh Bình, Ninh Bình

Mã bưu chính Phường xã Thanh Bình, Ninh Bình, Ninh Bình có 5 số là 43106, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Bình, Ninh Bình, Ninh Bình

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Thanh Bình, Ninh Bình, Ninh Bình, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Thanh Bình, Ninh Bình, Ninh Bình sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 431086

Tên bưu cục: DAI LY HUYEN

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thanh Bình Thanh Bình Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431060

Tên bưu cục: Ga

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình Thanh Bình Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431061

Tên bưu cục: Phường Thanh Bình

Điện thoại: 0986564981

Địa chỉ: Ngõ Nguyễn Văn Cừ, Phố Vạn Xuân, Phường Thanh Bình Thanh Bình Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431123

Tên bưu cục: Phường Thanh Bình

Điện thoại:

Địa chỉ: Ngõ 5, Phố Vạn Xuân, Phường Thanh Bình Thanh Bình Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>